Oil, Gas & Marine Academy

KOMUNITI

PELAJAR

 • Pembiayaan Pinjaman Kewangan
  PINJAMAN PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)
  http://www.ptpk.gov.my

 • Pelajar Semasa
  NIATS menitikberatkan keselesaan dan keperluan para perantis. Pelbagai aktiviti bukan akademik dirangka khusus untuk para perantis agar mereka selesa semasa berada di kampus dan seterusnya dapat mengimbangkan pencapaian dari aspek akademik dan bukan akademik.

 • Kemudahan Pelajar
  • Hostel
   Penginapan asrama turut disediakan untuk para Perantis demi keselesaan mereka.

  • Prasarana Latihan
   Kemudahan prasana seperti bengkel & peralatan kemahiran serta bilik kuliah yang selesa turut disediakan untuk perantis.

 

Copyright © NIATS 2017. All rights reserved.

Follow Us @

Jabatan Pembangunan Kemahiran