Oil, Gas & Marine Academy

Visi

Menjadi sebuah akademi kemahiran Oil & Gas and Marine bertaraf dunia.

 

  • Menwujudkan prasarana dan persekitaran yang kondusif bagi melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, berdaya saing, kreatif dan berintegriti.
  • Penggunaan sumber secara optima bagi memaksimakan kecekapan organisasi dan keterampilan pelatih.
  • Mewujudkan jaringan kerjasama dengan industri dan badan-badan persijilan dalam menyediakan program latihan mengikut keperluan semasa.

 

MOTO: Noble, Virtuous, Gallant

Misi

Pengenalan Niats

AKEDEMI YANG MELATIH & MELAHIRKAN JURUKIMPAL MAHIR

Profile AKADEMI

  • Pengenalan
  • VISI & MISI
  • Objektif

Copyright © NIATS 2017. All rights reserved.

Follow Us @

Jabatan Pembangunan Kemahiran